In de zorg wordt er steeds vaker en intensiever gecommuniceerd met de patiënten. Dit is van belang om verschillende redenen, bijvoorbeeld:

  • voor het overbrengen van noodzakelijke informatie zoals de resultaten van een onderzoek;
  • om op de hoogte te blijven van de benodigdheden en wensen van patiënten;
  • het contact met de familie te onderhouden wanneer een patiënt bijvoorbeeld gebonden is aan een verpleeghuis.

In deze blog bespreken we de bijzondere communicatie die in de zorgsector plaatsvindt.

Buiten de zorginstelling

De patiënt is steeds meer betrokken bij het behandeltraject. Informatievoorziening is iets waar de patiënt vaak naar vraagt en van een medische professional wordt dan ook verwacht dat hij of zij de juiste informatie kan verstrekken. Dient een patiënt geïnformeerd te worden over de resultaten van een onderzoek? Dan wordt dit steeds vaker gecommuniceerd via de e-mail of via een app op de telefoon.

Binnen de zorginstelling

Communicatie is helemaal van belang wanneer een patiënt verblijft in de zorginstelling; of dit nu een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum is. De communicatie met de patiënt is van groot belang om verschillende redenen, maar één van de meest belangrijke is controle. Als een patiënt immers is opgenomen, betekent dit dat deze niet in staat is om thuis te herstellen. In het geval dat een patiënt dan iets nodig mocht hebben, dan zijn er diverse mogelijkheden qua oproepsystemen voor patiënten.

Andere vormen van communicatie

Naast de medische aard van de communicatie in de zorg, zijn digitale middelen ook steeds meer inzetbaar als onderdeel van het contact onderhouden met de familie van bijvoorbeeld bewoners van een verpleeghuis. Dankzij voornamelijk videocommunicatie wordt het voor bewoners steeds eenvoudiger en laagdrempeliger om contact te onderhouden met de familie. Als bewoners in een verpleeghuis zitten, merkt men doorgaans dat het contact met de familie verslechterd en dat de bewoners weinig bezoek krijgen. Dit kan worden verholpen door middel van videobellen.